MBA במימון, ביקורת חשבות ארגונית

Grupo Tiradentes

תיאור התכנית

Read the Official Description

MBA במימון, ביקורת חשבות ארגונית

Grupo Tiradentes

הקורס דיפרנציאל

שעות נאותות; פרופסורים ומומחים בעלי שם בשוק המקומי; תשתיות בקנה אחד עם הדרישה הסטנדרטית של קהל היעד שלנו; ניסיון מעשי ואת הנוכחות של אנשי מקצוע מוזמנים במודולים כמה.

מטרות

כללי: לאפשר למשתתפים להשתמש המושגים הבסיסיים ומעשים האוצר והחשבונאות, המציע את רמת הידע הנדרשת על מנת להפעיל פעילויות בקרה וניטור של התוכניות של החברות.

ספציפי:

  • לספק את הכלים והידע הדרושים וכלים טכניים כך המשתתפים יכולים לנהל ולהקים בקרות ניטור הכרחי בתהליך וביקורת קבלת ההחלטות;
  • לאפשר למשתתפים בפיתוח תכנון פיננסי, חברות כלכליות מס;
  • לספק את הידע הדרוש על כספים המאפשרים למשתתפים לקבל החלטות המבוססת על הדוחות הכספיים ולהשתתף ניסוח אסטרטגיה פעיל, תכנון, יישום ובקרה, כמו גם ידע ביישום של תקני חשבונאות ו נהלי ביקורת;
  • לאפשר למשתתפים מבנה המידע ולספק תנאים לפיתוח של יכולת השתקפות, אנליזה וסינתזה;
  • לקדם שיתופי פעולה ואינטגרציה בין המשתתפים.

TARGET

קורס זה מיועד אנשי מקצוע אשר מבצעים פונקציות שלשם היא נוף עומק חיוני אוצר, השליטה וביקורת חשבונאות, בעלי תארים בכלכלה, מנהל עסקים, הנדסה, חשבונאות וכדומה. כמו כן הוא נועד מספר אנשי מקצוע אשר שואפים לפתוח אפשרויות חדשות לפעולה, כמו גם המנהלים שכשפעלו בתחומים אחרים, מבין את החשיבות של אוצר ידע, שליטה וביקורת חשבונאות בפיתוח המקצועי שלהם.

מתודולוגיה

הקורס יפותח באמצעות טכניקות שונות הוראה / למידה על מנת לאפשר השתתפות תלמידים פעילה בבניית הידע. המורה יספק חומר לימודי ניטור. ישמש בהתאם לאופי ואת הכדאיות של כל נושא, שיטות שונות כגון מקרי מבחן; משחקים וסימולציות; כנסים; הרצאות; סמינרים; מחקרים מכוונים; קבוצת עבודה; שיעורים מעשיים במעבדה; דיונים וחילופי ניסיון.

This school offers programs in:
  • Portuguese (Brazil)
משך ומחיר
This course is מבוסס קמפוס
Start Date
תאריך התחלה
Mar. 2019
Duration
משך
407 שעות
תכנית מלאה
Price
מחיר
10,114
26 תשלומים של R 389.00 $ ל R 10,114.00 $
Locations
ברזיל - Aracaju, State of Sergipe
תאריך התחלה : Mar. 2019
מועד אחרון להגשת בקשה בקשת מידע
תאריך סיום בקשת מידע
Dates
Mar. 2019
ברזיל - Aracaju, State of Sergipe
מועד אחרון להגשת בקשה בקשת מידע
תאריך סיום בקשת מידע